Missió i visió

¿Què és el Clúster TEIB?

El Clúster de Transició Ecològica de les Illes Balears (TEIB) pretén convertir-se en una agrupació empresarial innovadora (AEI) que té com a objectiu establir un entorn de col·laboració entre diferents agents interessats en la transició ecològica, entesa com les actuacions dirigides a la reducció en el consum de combustibles fòssils i les emissions de gasos d’efecte. hivernacle, seguint les directrius i compromisos adquirits a l’Acord de París de l’any 2015.

I què és un clúster o AEI?

Un clúster és un concepte que va néixer a principis de la dècada dels 90 i que el seu significat ha donat lloc a diferents interpretacions. De les múltiples definicions que es poden trobar per a aquest terme, la Comissió Europea ho defineix com a “agrupacions o
grups organitzats d’empreses independents, així com organitzacions de recerca i divulgació del coneixement i altres actors econòmics relacionats, dissenyats per estimular l’activitat, promovent l’intercanvi d’instal·lacions, coneixements i experiències.”

A diferència d’altres associacions o grups sectorials, el nexe comú del TEIB no és el fet de compartir el mateix mercat, sinó la voluntat dels integrants de col·laborar per assolir uns objectius comuns.

Actualment, el Cluster TEIB és una associació privada sense sense ànim de lucre:

 • Amb estatuts vigents dipositats el 7 de març del 2022.
 • Amb representant legal: Sr. Ramon Vicenç Perpinyà Font.
 • Amb junta directiva legalment ratificada el 16 de desembre del 2021.
 • Amb CIF número G10745370 i domicili social i fiscal al Carrer Joan Maragall, 3, 07006, Palma, Illes Balears.
 • Inscrita al Registre d’Associacions de les Illes Balears, des del 19 de maig de 2022 amb el número 311000011323
 • Les Juntes Directives van ser celebrades els dies:
  • 11 de febrer de 2022
  • 4 de març de 2022
  • 1 d’abril del 2022
  • 6 de maig de 2022
  • 3 de juny de 2022
  • 1 de juliol de 2022
  • 2 de setembre de 2022
  • 7 d’octubre del 2022
  • 4 de novembre de 2022

Missió

La missió del Clúster TEIB es fomentar la transició ecològica a l’àmbit de les Illes Balears, a través de la cooperació entre empreses i la col·laboració publicoprivada, a fi d’aconseguir la descarbonització de la generació, el desplegament de sistemes d’emmagatzematge i transport de l’energia amb el aportar valor als principals sectors de sectors econòmics: turisme, comerç, construcció i transport.

Visió

Convertir el territori de les Illes Balears en un referent internacional a la transició ecològica, basada en les energies renovables i en actuacions centrades en la dinamització sectorial, el talent, la innovació i sostenibilitat.