Missió i visió

¿Què és el Clúster TEIB?

El Clúster de Transició Ecològica de les Illes Balears (TEIB) pretén convertir-se en una agrupació empresarial innovadora (AEI) que té com a objectiu establir un entorn de col·laboració entre diferents agents interessats en la transició ecològica, entesa com les actuacions dirigides a la reducció en el consum de combustibles fòssils i les emissions de gasos d’efecte. hivernacle, seguint les directrius i compromisos adquirits a l’Acord de París de l’any 2015.

I què és un clúster o AEI?

Un clúster és un concepte que va néixer a principis de la dècada dels 90 i que el seu significat ha donat lloc a diferents interpretacions. De les múltiples definicions que es poden trobar per a aquest terme, la Comissió Europea ho defineix com a “agrupacions o
grups organitzats d’empreses independents, així com organitzacions de recerca i divulgació del coneixement i altres actors econòmics relacionats, dissenyats per estimular l’activitat, promovent l’intercanvi d’instal·lacions, coneixements i experiències.”

A diferència d’altres associacions o grups sectorials, el nexe comú del TEIB no és el fet de compartir el mateix mercat, sinó la voluntat dels integrants de col·laborar per assolir uns objectius comuns.

Actualment, el Cluster TEIB és una associació privada sense sense ànim de lucre:

  • Amb estatuts vigents dipositats el 7 de març del 2022.
  • Amb representant legal: Sr. Lucas Pastor Ballarin.
  • Amb junta directiva legalment ratificada el 15 de desembre del 2023.
  • Amb CIF número G10745370 i domicili social i fiscal al Carrer Laura Bassi, 1, 07121, Palma, Illes Balears.
  • Inscrita al Registre d’Associacions de les Illes Balears, des del 19 de maig de 2022 amb el número 311000011323
  • Els Estatuts de l’associació estableixen dues Assemblees Generals Ordinàries a l’any i reunions de Junta Directiva, el calendari de les quals es pot consultar a l’agenda d’activitats.

Missió

La missió del Clúster TEIB és convertir-se en l’actor de referència a les Illes Balears en tot allò relacionat amb la transició ecològica mitjançant la innovació oberta, la cooperació entre empreses i la col·laboració públic-privada.

Visió

Convertir les Illes Balears en un territori de referència a nivell internacional en matèria de transició ecològica a les illes, basada en l’eficiència energètica, les energies renovables i l’economia circular com a mitjans per aconseguir la descarbonització, optimitzar l’ús de recursos i aportar valor a l’economia local i al territori.

Per tant, els valors del TEIB són:

• La responsabilitat social per contribuir a unes Illes Balears més sostenibles

• La aportació de valor als nostres associats

• La innovació oberta i en col·laboració com a palanca clau per a la consecució dels nostres objectius

• Les aliances i la cooperació continuada amb els nostres grups d’interès en àmbits acadèmic, empresarial i social

• La gestió professionalitzada i responsable orientada a resultats i rendició de comptes