FOMENTAM LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA A LES ILLES BALEARS

Conectando la energía y las telecomunicaciones en Baleares

Organizamos una jornada técnica en colaboración con Reintel, del grupo Redeia, para conocer de primera mano las infraestructuras ...

Saber més

SOBRE EL CLÚSTER

Clúster TEIB

Som un clúster d’empreses que pretén fomentar la transició ecològica a les Illes Balears

Què és un clúster?

Agrupacions o grups organitzats d’empreses independents, així com organitzacions de recerca i divulgació del coneixement i altres actors econòmics relacionats, dissenyats per estimular l’activitat, promovent l’intercanvi d’instal·lacions, coneixements i experiències.

Què volem millorar a les Illes Balears?

  • Sistema energètic dependent i amb manca de renovables
  • Economia basada en el turisme
  • Som la regió espanyola amb la menor despesa en R+D+I
Saber més

Qué feim?

Agents que impulsaran la Transició Ecològica.

La Transició Ecològica (TE) es durà a terme amb la col·laboració de les administracions i les institucions públiques, les empreses de la cadena de valor de la TE, els ens de coneixement i innovació i el conjunt d’actors socials.

Propostes de valor del CTE-IB per als agents de la Transició Ecològica

  • Impuls de la innovació al sector i la col·laboració sectorial entre els diferents agents i la resta de sectors productius.
  • Permetrà participar en les polítiques i estratègies de les Illes Balears en làmbit de la transició energètica, mitjançant la interlocució amb les administracions i fòrums de debat.
  • Identificarà les necessitats formatives a l’àmbit de la transició ecològica i tractarà d’aportar solucions
  • Durà a terme projectes innovadors que generessin, atrauran i exportaran talent. Possibilitant-los participar en projectes d’R+D+i
  • Ens de referència a l’àmbit de la transició ecològica, donant suport als actors socials per aconseguir una transició justa.
Saber més

Missió i visió

El CTE-IB vol convertir-se en una Agrupació Empresarial Innovadora (AEI) sota la figura jurídica d’associació sense ànim de lucre

L’objectiu és establir un entorn de col·laboració entre els agents relacionats amb la transició ecològica.

Missió

Fomentar la transició ecològica a l’àmbit de les Illes Balears, a través de la cooperació entre empreses i la col·laboració publicoprivada, a fi d’aconseguir la descarbonització de la generació, el desplegament de sistemes d’emmagatzematge i transport de l’energia amb el aportar valor als principals sectors de sectors econòmics: turisme, comerç, construcció i transport.

Visió

Convertir el territori de les Illes Balears en un referent internacional a la transició ecològica, basada en les energies renovables i en actuacions centrades en la dinamització sectorial, el talent, la innovació i sostenibilitat.

Saber més

Vol més informació?

Contacti amb nosaltres