FOMENTAM LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA A LES ILLES BALEARS

TEIB, presente en Transfiere: el Foro Europeo para la CTI

Formamos parte de la delegación de Illes Balears, liderada por la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación ...

Saber més

SOBRE EL CLÚSTER

Clúster TEIB

Som un clúster d’empreses que pretén fomentar la transició ecològica a les Illes Balears

Què és un clúster?

Agrupacions o grups organitzats d’empreses independents, així com organitzacions de recerca i divulgació del coneixement i altres actors econòmics relacionats, dissenyats per estimular l’activitat, promovent l’intercanvi d’instal·lacions, coneixements i experiències.

Què volem millorar a les Illes Balears?

  • Sistema energètic dependent i amb manca de renovables
  • Economia basada en el turisme
  • Som la regió espanyola amb la menor despesa en R+D+I
Saber més

Qué feim?

Agents que impulsaran la Transició Ecològica.

La Transició Ecològica (TE) es durà a terme amb la col·laboració de les administracions i les institucions públiques, les empreses de la cadena de valor de la TE, els ens de coneixement i innovació i el conjunt d’actors socials.

Propostes de valor del TEIB per als agents de la Transició Ecològica

  • Impuls de la innovació al sector i la col·laboració sectorial entre els diferents agents i la resta de sectors productius.
  • Participa en les polítiques i estratègies de les Illes Balears en l’àmbit de la transició ecològica, mitjançant la interlocució amb les administracions i fòrums de debat.
  • Identifica les necessitats formatives a l’àmbit de la transició ecològica i tractarà d’aportar solucions
  • Durà a terme projectes innovadors que generen, atreuen i permet exportarar talent. Possibilitant-los participar en projectes d’R+D+i.
Saber més

Missió i visió

El TEIB estableix l’entorn de col·laboració entre els agents implicats en la transició ecològica

Missió

La missió del Clúster TEIB és convertir-se en l’actor de referència a les Illes Balears en tot allò relacionat amb la transició ecològica mitjançant la innovació oberta, la cooperació entre empreses i la col·laboració públic-privada.

Visió

Convertir les Illes Balears en un territori de referència a nivell internacional en matèria de transició ecològica a les illes, basada en l’eficiència energètica, les energies renovables i l’economia circular com a mitjans per aconseguir la descarbonització, optimitzar l’ús de recursos i aportar valor a l’economia local i al territori.

Saber més

Vol més informació?

Contacti amb nosaltres