Qui som

Socis actuals

Aquests són els socis que actualment formen part del Clúster TEIB:

Socis numeraris

Socis col·laboradors

Junta directiva

La Junta Directiva està composta per un total de 13 socis.

Grups de treball actius

Els “grups de treball” són una figura contemplada al Pla Estratègic que serveix perquè un conjunt reduït d’agents interessats a desenvolupar una iniciativa, activitat o projecte col·laboratiu puguin treballar per afrontar un repte específic, identificat i comú. Com indiquen els Estatuts, atès que aquests grups de treball no tenen caràcter corporatiu, el seu funcionament es duu a terme a partir de fòrums de debat, anàlisi i desenvolupament didees o projectes.

Durant el primer any d’activitat, el 2022, s’ha proposat crear un total de tres grups de treball. Aquestes formacions pretenen agrupar el personal necessari representatiu de cada organització, perquè es treballi de manera conjunta en un objectiu fixat.

Grup de Treball d’Innovació

El Grup de Treball d’Innovació es crea amb els següents objectius:

 1. Definir projectes i areas de treball prioritaries en el marc del Clúster TEIB.
  • Proposar la creació, si escau, dels grups de treball específics per a una àrea estratègica que es considerin prioritaris i tractors. Per exemple, el grup d’innovació podria proposar un: creació del grup de treball d’“emmagatzematge energètic”, GT d’“economia circular a la indústria energètica”, GT de “gestió de la demanda”, etc.
 2. Difusió dinformació de convocatòries dajuda, concursos, subvencions de projectes innovadors o d’interès per als participants del grup.

Veure més

Grup de Treball de Relacions Institucionals

El Grup de Relacions Institucionals se crea amb els següents objectius:

 1. Proposar i presentar, si escau, aportacions o al·legacions a textos legals (RD, pla estratègic, pla sectorial, etc.), que es considerin oportuns presentar com a agrupació sectorial.
 2. Coordinar i participar en els esdeveniments i reunions amb lAdministració i aquelles organitzacions (fundacions, associacions, clústers) que la Junta Directiva del Clúster hagi considerat oportuns i, per tant, hagi aprovat.
 3. Proposar la presentació, com a clúster, de possibles manifestacions dinterès (MDI) que es publiquin. Atès que l’objectiu de les MDI publicades pels diferents ministeris del Govern d’Espanya és “aconseguir que les inversions i els ajuts del Pla s’adeqüin a les necessitats del teixit empresarial i dels ciutadans”, el grup podria valorar la presentació dels resultats (proposta de projectes) del GT d’Innovació del Clúster.

Veure més

Grupo de Treball de l’Observatori del sector energètic balear

El Grup de Treball de l’Observatori es crea amb els següents objectius:

 1. Indicadors de Transició Energètica de les Illes Balears.
  • Definir aquells indicadors, la metodologia per al càlcul, recopilació de les dades, presentació de resultats i difusió.
  • Realitzar la primera publicació dels indicadors de transició energètica de les Illes Balears en el format que s’hagi decidit més oportú.
 2. Realitzar una descripció de la situació actual del sistema energètic a les Illes Balears.
  • Preparació de l’informe de diagnòstic del sector energètic balear segons l’anàlisi dels resultats del primer objectiu (indicadors TEIB).

Veure més

Grup de Treball de “Formació i talent”

Addicionalment, per al proper any 2023 es planteja la possible creació d’un grup de treball de “Formació i talent” dedicat a la identificació de necessitats formatives i de talent a les Illes Balears. La creació d’aquest grup com a tal no s’ha definit el 2022, però no obstant s’han dut a terme activitats que han permès apropar la comunitat científica i del coneixement al sector empresarial.

Veure més

Documents interns

Pla Estratègic i Estatuts

Memòries anuals