CERTIFICADOS PROFESIONALIDAD

MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES

Operacions bàsiques en el muntatge i manteniment d’instal·lacions d’energies renovables

Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions Solars Fotovoltaiques

Muntatge i manteniment d’Instal·lacions de Climatització i Ventilació-Extracció